Biz - B92.net

Kako na kredit kupiti stan na moru

Letovanje u sopstvenom stanu ili kući je nešto o čemu mnogi maštaju. Ukoliko želite da podignete kredit za kupovinu nekretnine na moru, odnosno u inostranstvu, morate imati hipoteku kao sredstvo obezbeđenja pozajmice.

Izvor: Biznis.rs
Podeli
Foto: Shutterstock/Pormezz
Foto: Shutterstock/Pormezz

Kreditni savetnik City Experta Snežana Vukmirović objašnjava da nemaju sve banke u ponudi kredite za kupovinu nekretnina u inostranstvu, ali da se na tržištu ipak mogu pronaći.

"To mogu biti dinarski krediti koji se vode kao investicioni i imaju period otplate od 120 meseci ili stambeni kredit indeksiran u evrima sa otplatom od 360 meseci. Kamatnu stopu i ostale uslove pod kojima banka pozajmljuje novac klijentu banka definiše u skladu sa svojom poslovnom politikom", kaže Vukmirović.

Ona naglašava da je za dobijanje kredita za kupovinu nekretnine u inostranstvu neophodno ispuniti nekoliko uslova od kojih su najbitniji zaposlenje na neodređeno vreme, odgovarajuća kreditna sposobnost i uredna kreditna istorija.

Kod kredita sa ovom namenom hipoteka kao sredstvo obezbeđenja mora biti uspostavljena na nekretnini koja se nalazi na teritoriji Republike Srbije. Učešće klijenta u kupovini nekretnine u inostranstvu mora biti najmanje 30 odsto.

Takođe, sagovornica portala Biznis.rs ističe da srpski državljani mogu kupovati nekretnine u svim inostranim državama sa kojima Republika Srbija ima reciprocitet.

Reciprocitet podrazumeva pravo fizičkog ili pravnog lica iz strane države da u Srbiji stiče nepokretnosti, ali pod uslovima pod kojima srpski državljani mogu steći nepokretnosti u toj državi.

Diplomatski reciprocitet znači da između države Srbije i zemlje stranog državljanina postoji ugovor kojim se izričito predviđa uzajamnost ili postoji klauzula najpovlašćenije nacije, dok je faktička uzajamnost pravo strane države da dozvoljava državljanima Srbije da stiču nepokretnosti u toj zemlji, pod uslovima kao i njihovi državljani u našoj.

"Kada je reč o najtraženijim destinacijama za koje stambeni kredit podižu naši državljani, u poslednje vreme se najčešće opredeljuju Crnu Goru, Grčku, Tursku, Italiju", navodi Vukmirović.

Kako stranac može kupiti stan u Srbiji?

Postupak kupovine nepokretnosti u Srbiji propisan je nizom zakona i striktnih pravila, a odvija se u najvećem delu pred javnim beležnikom, koji pored toga što overava ugovor o kupoprodaji ima niz dužnosti i obaveza prema kupcu stana u pogledu provere registra prometa nepokretnosti.

Nakon što se overi kupoprodajni ugovor, a prodavac overi izjavu da je primio iznos kupoprodajne cene u celosti, notar je dužan da u roku od 24 časa ugovor sa overenom izjavom prodavca prosledi u katastar nepokretnosti radi upisa prava svojine novog vlasnika. Tako se smanjuje mogućnost za malverzacije i povećava pravna sigurnost kupca stana. Upisom novog vlasnika u katastar nepokretnosti, vlasnik i zvanično stiče pravo svojine na stanu.

Šta sve treba platiti prilikom kupovine stana u Srbiji?

Kada je reč o troškovima kupovine nekretnine, oni se pre svega odnose na plaćanje overe ugovora o kupoprodaji.

Pored toga, overava se i potvrda da je kupoprodajna cena isplaćena u celosti. Iznos ovih troškova zavisi od vrednosti nepokretnosti i utvrđuje se na osnovu javnobeležničke tarife. Pored toga, plaća se i taksa za upis u katastar nepokretnosti, eventualne bankarske provizije ili zvanični prevodi i notarizacija dokumenata.

Pored poreza koji se plaćaju jednokratno, vlasnik nepokretnosti u Srbiji plaća godišnji porez na imovinu, čiji iznos zavisi od toga da li je stan nov ili ne, da li je vlasnik prijavljen na adresi stana, od veličine stana i pozicije.