Biz - B92.net

Savetovanje "Energetika 2022": Srbiji potrebni rast OIE i održiva energetska tranzicija

"Vreme je da Srbija dobije dugoročni planski dokument energetike sa scenarijima u kojima je značajan udeo OIE."

Izvor: B92.net
Podeli
Foto: EPS
Foto: EPS

To je jedan od zaključaka sa 37. Savetovanja "Energetika 2022" u organizaciji Saveza energetičara.

Ocenjeno je i da nauka i struka treba da sagledaju optimalan način kako kroz energetsku tranziciju doći do održivih energetskih sistema. "Taj način je sadržan u dekarbonizaciji, decentralizaciji i digitalizaciji energetskog sektora i uvek aktuelnoj energetskoj efikasnosti", zaključeno je na stručnom skupu.

Glavne teme Savetovanja bile su izazovi energetske tranzicije, regionalno povezivanje elektroprivreda, ubrzanje investicionih projekata, kao i brža i bolјa saradnja energetske struke i nauke, saopšteno je iz JP EPS.

Predsednik Saveza energetičara prof. dr Nikola Rajaković ukazao je da sadašnji trenutak zahteva ozbiljna rešenja struke i da je zajednička obaveza reafirmacija energetike. On je podsetio na otvorena pitanja kao što su kovid, energetska kriza iz poslednjeg kvartala 2021, decembarski udar u našoj energetici i ratne igre u Ukrajini, te da sada imamo spiralu rasta cena, uz nezahvalno kratkoročno prognoziranje.

"Geostrateški interesi utiču na energetiku regiona i važno je da u ovom vremenu brinemo o rezervama i kao društvo i kao pojedinci. Kako energija racionalno da se koristi ove zime, da li treba štedeti ili ne? Mislim da treba štedeti i da mi energetičari moramo uvek da razgovaramo o energetskoj efikasnosti. Nema dileme, treba štedeti", rekao je Rajaković. "Dugoročno u energetskoj tranziciji slede nam 3D - dekarbonizacija, decentralizacija i to na strani i proizvodnje i potrošnje, kao i digitalizacija."

Milun Babić, predsednik Skupštine Saveza energetičara, podsetio je da Savez ove godine obeležava 103 godine postojanja, te da je veoma značajano da u ovakvim trenucima energetskim sistemima upravlјaju stručni i posvećeni lјudi.

Dr Vladimir Šilјkut, savetnik direktora „Elektroprivrede Srbije“ za poslovni sistem, istakao je da EPS ima čvrsto opredelјenje da napravi zaokret ka obnovlјivim izvorima energije.

Foto: EPS
Foto: EPS

"Neće ići lako, s obzirom da veći deo proizvodnje jeste i biće dugo godina oslonjen na ugalј. EPS je nedavno završio koncept zelenog puta 'Go green road' koji podrazumeva i racionalizaciju klasičnih izvora, jače oslanjanje na zelene izvore, investiranje u OIE i oslanjanje na hidro kapacitete, kao i projekat na strani potrošnje", rekao je Šilјkut. "Pripremlјena je odluka o osnivanju Stručnog saveta i tela EPS, a u pripremi je osnivanje Naučnog saveta u kojem će biti predstavnici naučne zajednice. Time praktično razvijamo ideju da samo uz usku saradnju struke i nauke imamo budućnost energetike."

Učesnici Savetovana su zaključili i da tržište električne energije mora da omogući masovno uvođenje proizvodnje sa niskim emisijama ugljenika, a posebno proizvodnje iz OIE, uz obezbeđivanje da fleksibilni resursi dopunjuju varijabilnu proizvodnju iz OIE gde i kada je to potrebno. Ocena je i da će se kolebljivost cena električne energije verovatno povećati u narednim godinama, što ukazuje na sve veće potrebe sistema za fleksibilnošću. Među rešenjima kojima se teži u narednom periodu su i redefinisanje balansne odgovornosti za OIE u smislu donošenja pravila, uvođenja opsega tolerancije, uspostavljanja tehničkih zahteva za boljom prognozom proizvodnje iz OIE i unapređenja koordinacije između dinamike izgradnje prenosne mreže i priključenja OIE, što će dalje omogućiti ubrzanu integraciju ovih izvora u postojeći elektroenergetski sistem.

Predloženo je i osnivanje Virtuelnog instituta za energetsku tranziciju regiona (VIETR), koji bi doprineo obnovi stručnog kadra u energetskom sektoru. Radom VIETR-a bi koordinirao Upravni odbor Saveza energetičara, a njegovu naučno-istraživačku i stručnu bazu činili bi najpoznatiji stručnjaci za energetiku sa univerziteta, instituta i energetskih preduzeća iz zemalja Zapadnog Balkana. VIETR bi, pored realizacije studija i projekata predlagao modele edukacije, stimulacije i unapređenja kadrovske strukture u energetskom sektoru i tako trasirao put visokoškolskog obrazovanja u ovoj oblasti.

Od 21. do 24. juna na Savetovanju "Dugoročni i kratkoročni izazovi započete energetske tranzicije u Srbiji" bilo je oko 500 učesnika, predstavlјeno je 90 radova, održane su dve panel diskusije, a učestvovali su predstavnici fakulteta, instituta, elektroprivreda iz regiona, elektroenergetskih kompanija…

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.