Mladi


Ministarstvo omladine i sporta i ministar Vanja Udovičić podržali su #kakosi, projekat portala B92.net kreiran na ciljem da temu mentalnog zdravlja pojedinca i nacije stavi u prvi plan.

Naravno da znate da je rekreacija dobra za vas, ali da li znate koliko? Fizička aktivnost vam pomaže da skinete višak kilograma, ali još su možda bitniji benefiti po mentalno zdravlje.

Rezultati nedavne studije britanskih naučnika objavljeni u časopisu BMC Medicine jasno ukazuju na to da su niska kardiorespiratorna sposobnost i slaba mišićna snaga povezane sa lošijim mentalnim zdravljem i da kod pojedinaca mogu da utiču i na razvoj simptoma depresije ili anksioznosti.

Nakon što je svetom "zavladala" pandemija jedno od najčešće postavljanih pitanja bilo je kako sačuvati i ojačati imunitet, kako postati otporniji na virus... Mišljenja su različita ali se svi slažu oko ključnih koraka - unos neophodnih vitamina, vode, zdrava ishrana, neophodnih osam sati sna. I, naravno, redovna fizička aktivnost.