1. Meni je prirodno da uz dela A.M. bude Mihala Hajdna (brat J. Hajdna) (po obimu opusa može da se poredi sa Telemanom). Ako je složeno izvesti neki deo Rekvijema 1771. M. Hajdna koji je Amadeus "podražavao", može njegova simfonija. Mocart je proučavao, njegova dela, na primer, Simfoniju br. 28 u C-duru M. Hajdna, koja takođe ima fugato u završnici i čiju codu vrlo pažljivo parafrazira za svoju codu. Čarls Šerman pretpostavlja da je Mocart proučavao i Simfoniju br. 23 u D-duru M. Hajdna, jer je „često tražio od oca Leopolda da mu pošalje najnoviju fugu koju je Hajdn napisao“. Majkl Hajdn br. 39, napisan samo nekoliko nedelja pre Mocarta (Simfonija br. 41), takođe u završnici ima fugato čija tema počinje sa dve celine. Sherman je ukazao na druge sličnosti između dva gotovo savršeno savremena dela. Motiv sa četiri note takođe je glavna tema kontrapunktnog finala Michaelove starije braće Josipove simfonije br. 13 u D-duru (1764). Naravno Fels se nije setio Marianna Martines (1744-1812), učila je kompoziciju i klavir kod Jozefa Hajdna, Bonoa, Metastazija, bila priznati i poštovani, kompozitor i pijanista, član bečkog muzičkog života. Iako tada ženama nije bilo dozvoljeno da javno nastupaju kao muzičarke, ona je organizovala svoje privatne akademije koje su uživale veliku opštu popularnost. Mocart je napisao klavirski koncert KV 175 za Marjanu a ona ga izvela na koncertu 18. 08. 1773. Komponovala je: oratorijume, mise, kantate, sonate, koncerete. Njena dela su na vrhunskom nivou.
    (zoran stokic, 7. april 2021 17:54)

    # Link komentara