Beograd - Ekonomija - B92 Lokal

Beograd traži još 202 komunalna milicionera: Ovo su uslovi za kandidate

Gradska uprava Grada Beograda oglasila je Javni poziv čiji je cilj da se zaposli još 200, tačnije 202, komunalna milicionera.

Izvor: B92.net Beograd
Podeli
Foto Printskrin, TV Prva
Foto Printskrin, TV Prva

Kako se navodi u Javnom pozivu, opšti uslovi za kandidate su sledeći:
- da je punoletan državljanin Republike Srbije;
- da ima propisano obrazovanje;
- da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
- da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.
Posebni uslovi:
- da ima psihofizičku sposobnost potrebnu za obavljanje poslova komunalne milicije;
- da ne postoji bezbednosna smetnja za obavljanje poslova komunalne milicije;
- da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci.

200 sa srednjom i 2 sa visokom školom

Broj kandidata sa kojima se zaključuje ugovor o stručnom osposobljavanju za obavljanje poslova komunalnog milicionara je 202 i to:
- 200 sa stečenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju,
- 2 sa stečenim visokim obrazovanjem na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu.

Sa kandidatima, koji budu izabrani, zaključuje se ugovor o stručnom osposobljavanju za obavljanje poslova komunalnog milicionara i isti se upućuju na obuku o trošku Gradske prave grada Beograda. Kao se dodaje, saglasno članu 37. Zakona o komunalnoj miliciji, u momentu zaključenja ugovora kandidat mora biti nezaposleno lice.
Nakon uspešno završene obuke, kandidati polažu ispit za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog milicionara, nakon čega dobijaju sertifikat.
Kandidat koji uspešno završi obuku ima pravo da učestvuje na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta komunalnog milicionara.

Prijava za javni poziv sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, podatke o obrazovanju i podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova koje je kandidat na radnom mestu obavljao. Prijava mora biti svojeručno potpisana.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.