Kragujevac - Društvo - B92 Lokal

Uskoro Gružanski koridor: Brza saobraćajnica od Kragujevca do Mrčajevaca biće duga skoro 40 kilometara

Vlada Srbije donela je uredbu o utvrđivanju prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora brze saobraćajnice IB reda od Kragujevca do veze sa državnim putem IA reda A5 (E-761).

Izvor: eKapija/I.Ž. Kragujevac
Podeli
Ilustracija/Foto: Andrea Berg/Shutterstock
Ilustracija/Foto: Andrea Berg/Shutterstock

Izradom i usvajanjem plana, obezbeđeni su, kako se navodi, neophodni uslovi za povezivanje autoputa E-75 sa tzv. Moravskim koridorom, odnosno autoputskim pravcem E-761, piše eKapija.

Granica prostornog plana tzv. Gružanskog koridora, nalazi se na delovima teritorija gradova Kragujevac i Čačak i opštine Knić, u ukupnoj dužini od 36 kilometara.

Na teritoriji grada Kragujevca obuhvaćena je katastarska opština Đuriselo, na teritoriji opštine Knić katastarske opštine: Vučkovica, Rašković, Brnjica, Dragušica, Oplanić, Toponica, Bečevica, Kusovac, Radmilović, Pretoke, Guncati i Bumbarevo Brdo, dok su na teritoriji grada Čačka obuhvaćene katastarske opštine: Bresnica, Bečanj i Katrga.

Ukupna površina obuhvata plana je 6,22 kilometara kvadratnih.

Za čitavu trasu brze saobraćajnice, planira se i projektuje trasa puta za brzinu od 100 kilometara na čas.

Planirana trasa brze saobraćajnice, dužine 36 kilometara, počinje od planirane petlje (denivelisane raskrsnice) Dragobraća (obilaznica grada Kragujevca), pruža se ka zapadu i jugozapadu, pri čemu najvećim delom preuzima funkciju postojećeg državnog puta IB reda broj 46. Pored preuzimanja tranzitnih saobraćajnih tokova, najveći značaj planirane saobraćajnice jeste izmeštanje tranzitnih tokova izvan građevinskog područja opštinskog centra Knić i zona sanitarne zaštite vodoizvorišta (vodoakumulacije) Gruža.

Obilazeći područje vodoakumulacije Gruža sa severne i zapadne strane, trasa se ukršta sa postojećim državnim putem IIB reda broj 380 (planirana petlja Knić) i sa postojećim državnim putem IB reda broj 46 (planirana petlja Bumbarevo Brdo).

U krajnjem južnom delu trasa saobraćajnice se ukršta sa postojećim državnim putem IB reda broj 22 (planirana petlja Mrčajevci) i dalje ka jugu spaja petljom Katrga sa Moravskim koridorom.

Trasa saobraćajnice je uslovno podeljena na tri deonice:

deonica 1 (kilometara 0 + 000 – kilometara 23 + 150) – počinje od planirane petlje (denivelisane raskrsnice) Dragobraća (obilaznica grada Kragujevca), sa dominantnom funkcijom izmeštanja tranzitnih tokova izvan građevinskog područja opštinskog centra Knić i zona sanitarne zaštite vodoizvorišta (vodoakumulacije) Gruža, i pruža se do ukrštanja sa postojećim državnim putem IB reda broj 46 (planirana petlja Bumbarevo Brdo);

deonica 2 (kilometara 23 + 150 – kilometara 32 + 000) – počinje od planirane petlje Bumbarevo Brdo, ima dominantnu funkciju povezivanja saobraćajnih tokova sa postojećim državnim putem IB reda broj 46 i postojećim državnim putem IB reda broj 22, i pruža se do ukrštanja sa postojećim državnim putem IB reda broj 22, odnosno planirane petlje Mrčajevci;

deonica 3 (kilometara 32 + 000 – kilometara 35 + 955) – počinje od planirane petlje Mrčajevci, ima dominantnu funkciju povezivanja saobraćajnih tokova Brze saobraćajnice, postojećeg državnog puta IB reda broj 22 i državnog puta IA reda A5 (E-761, u fazi izvođenja), i pruža se do završne stacionaže kilometara 35 + 955, odnosno planirane petlje Katrga.

Prostornim planom utvrđen je položaj planiranih petlji (denivelisanih raskrsnica), i to:

petlja Knić na stacionaži kilometara 12 + 000, u funkciji veze sa postojećim državnim putem IIB reda broj 380 i opštinskim centrom Knić u pravcu juga, kao i posredno sa opštinskim centrom Gornji Milanovac u pravcu severozapada;

petlja Bumbarevo Brdo na stacionaži kilometara 23 + 150, u funkciji veze sa postojećim državnim putem IB reda broj 46 i opštinskim centrom Knić u pravcu severoistoka i naseljem Mrčajevci u pravcu jugozapada;

petlja Bresnica–Mrčajevci na stacionaži kilometara 32 + 000, u funkciji veze sa postojećim državnim putem IB reda broj 22 i posredno sa gradovima Čačak u pravcu zapada i Kraljevo u pravcu istoka, kao i u funkciji veze Aerodroma "Moravaˮ na planiranu Brzu saobraćajnicu i Moravski koridor;

petlja Katrga na završnoj stacionaži kilometara 35 + 955, u funkciji povezivanja planirane brze magistrale sa Moravskim koridorom.

U koridoru brze saobraćajnice planirana su dva parkirališta: parkiralište Brnjica na stacionaži kilometara 7 + 100 obostrano i parkiralište Bresnica stacionaži kilometara 28 + 350 obostrano.

Takođe, planirano je i jedno obostrano odmorište Jezero na stacionaži kilometara 16 + 100.

Nosilac izrade prostornog plana je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Stručni obrađivač plana je Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije iz Beograda, u saradnji sa obrađivačima idejnog projekta brze saobraćajnice Hidroprojekat saobraćaj DOO, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu i MAKSPRO DOO.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.