Novi Sad - Društvo - B92 Lokal

Ovaj deo Novog Sada biće totalno transformisan – dobija novu namenu MAPA

Izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije dela Avijatičarskog naselja i Detelinare u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Oblačića Rada) biće obuhvaćen deo građevinskg područja Novog Sada, ukupne površine oko 0,35 ha.

Izvor: eKapija/A.K. Novi Sad
Podeli
Ilustracija: Shutterstock/Mark Winfrey
Ilustracija: Shutterstock/Mark Winfrey

Predmetni lokalitet se nalazi u centralnom delu prostorne celine Stara Detelinara, u okviru urbanističkog bloka broj 6 koji je planiran pretežno za porodično stanovanje, a u delu uz Ulicu Oblačića Rada (gde se nalazi i predmetni lokalitet) blok je namenjen za opštegradski centar. Prostor obuhvaćen Planom saobraćajno je dominantno orijentisan na Ulicu Oblačića Rada, a manjim delom i na ulice Boška Vrebalova i Dimitrija Milovanova.

Opštegradski centar podrazumeva sadržaje trgovine, ugostiteljstva, zanatstva, usluga i administrativno poslovne sadržaje. Ovi objekti i sadržaji planiraju se u delovima objekata u vidu prizemnih aneksa, u posebnim objektima i u prizemljima višeporodіčnih stambenih objekata.

Način izgradnje i uređenja u okviru planskog područja treba da bude takav da se uklopi u okruženje i postane njegov neraskіdivi deo, a da se istovremeno omogući postepena urbana transformacija prostora, navedeno je u Planu.

Spratnost objekta je predviđena da bude do Po+P(G)+2, odnosno do Po+P(G)+4, u zavisnosti da li je planiran čіsto poslovni ili stambeno-poslovni sadržaj. Ukoliko se planira izgradnja stambeno-poslovnog objekta predviđena spratnost je do Su+P(G)+4 a planirana zauzetost parcele do 40%, s tim da gabarit prizemlja može biti veći, a ne više od 60% površine cele parcele.

Prizemna etaža stambeno-poslovnih ili poslovno-stambenih objekata namenjena je isključivo poslovanju i zajedničkim prostorijama stanara.

Planira se ravan krov, a krovna terasa mora biti ozelenjena u vidu krovnog vrta.

Parkiranje će se obavezno rešavati na parcelama korisnika prema utvrđenim parametrima.

Kolski prilazi budućim građevinskim parcelama planiraće se iz Ulice Dimitrija Milovanova, odnosno Boška Vrebalova.

Zelenilo u okviru parcela opštegradskog centra predviđa se da ima pretežno dekorativnu ulogu, pa se prostori za dešavanja na otvorenom mogu planirati pod krošnjama visokih lišćara i uz postavku cvetnih žardinjera i vertikalnog ozelenjavanja. Dekorativnom vegetacijom naglasiće se najatraktivniji delovi prostora.

Očekuje se da će se planskim rešenjem na predmetnom području stvoriti uslovi za izgradnju i uređenje planiranih namena u skladu sa potrebama korisnika i stanovnika Stare Detelinare.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.