Novi Sad - Društvo - B92 Lokal

Ovaj deo Novog Sada postaje moderan i funkcionalan poslovni potez MAPA

Na javnom uvidu nalazi se Plan detaljne regulacije poslovanja duž Temerinske ulice, a severno od Ulice Paje Radosavljevića u Novom Sadu, čime je obuhvaćeno područje u severnom delu grada površine od 29,56 hektara.

Izvor: eKapija Novi Sad
Podeli
Foto: Majna / Shutterstock.com
Foto: Majna / Shutterstock.com

Prostor namenjen poslovanju uz Temerinski put decenijama unazad predstavlja prepoznatljiv ulazni pravac. Ovaj prostor kroz unapređenje planskog rešenja uz uvažavanje savremenih potreba grada, korisnika i privrednih trendova ima potencijal da preraste u moderan i funkcionalan poslovni potez duž ulaznog pravca u grad, navedeno je u dokumentaciji.

U okviru poslovanja na ulaznim pravcima predviđeni su poslovni sadržaji iz oblasti tercijarnih delatnosti i proizvodnog zanatstva, prenosi eKapija.

U okviru prostora koji je opredeljen za namenu poslovanja na ulaznim pravcima, moguće je realizovati delatnosti proizvodnog zanatstva i raznovrsne uslužne delatnosti, prevashodno iz oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma, uslužnog zanatstva, saobraćaja i komunalnih delatnosti.

Trgovina na ovim prostorima može biti zastupljena u svim vidovima osim prodaje rasutih materijala i sekundarnih sirovina. Moguća je izgradnja skladišnih prostora u funkciji trgovine, odnosno u funkciji pružanja usluga u saobraćaju (drumski prevoz tereta i putnika).

U okviru ove namene moguće je obavljati i delatnosti iz sfere uslužnog zanatstva. Uslužno zanatstvo može biti zastupljno u vidu različitih vrsta zanatskih usluga, kao što su lične usluge i usluge u domaćinstvu. U ovoj nameni mogu se naći i objekti u funkciji pružanja usluga održavanja i popravke motornih vozila, iznajmljivanja i lizinga materijalnih sredstava (npr. automobila, računara, proizvoda široke potrošnje i industrijske opreme), usluge održavanja objekata, kancelarijsko-administrativnih usluga i sl.

U oblasti ugostiteljsko-turističke delatnosti moguće su sve vrste usluga računajući i prenoćišta, ali i druge prateće funkcije kao što su sport i rekreacija.

Proizvodno zanatstvo (pekarska i poslastičarska proizvodnja, izrada predmeta od nemetala, izrada i opravka metalnih i elektronskih proizvoda, izrada predmeta od drveta, tekstila, kože, gume, papira i sl.) može se realizovati pod uslovom da ne utiče negativno na okruženje i da ne postoji rizik od hemijskog udesa.

Poslovne prostorije za one zanatske delatnosti koje proizvode gasove, otpadne vode, buku, vibracije ili druga moguća štetna dejstva na okruženje (radionice za stolarske, bravarske, automehaničarske, zavarivačke i kovačke radove, za livenje, bojenje, peskarenje, drobljenje, pakovanje, meljavu i sl.) mogu se graditi pod uslovom da u objektu apsorbuju štetna dejstva po okolinu.

Porodično stanovanje zauzima značajan deo prostora kao jedna od dve dominantne namene. Najveći deo prostora u okviru ove namene je realizovan. Za nerealizovane delove planirana je izgradnja jednog, glavnog objekta porodičnog stanovanja na parceli, maksimalne spratnosti P+1+Pk.

Pomoćni objekti grade se isključivo kao prizemni. S obzirom na nasleđenu usitnjenu strukturu parcela, u pojedinim delovima prostora biće moguća gradnja dvojnih kuća.

Planom je predviđeno i formiranje pešačkih prolaza, čijim će se uvođenjem značajno skratiti pešačke putanje. Zelene površine zastupljene su u vidu malih površina, pozicioniranih obično na uglovima blokova. Predviđa se realizacija započetih i izgradnja novih biciklističkih staza.

Sa istočne i zapadne strane Temerinskog puta, pored već formirane ulične mreže (kao što su ulice Bože Kuzmanovića, Omladinskih radnih akcija itd.), planiraju se sekundarne ulice paralelne sa Temerinskim putem, koje treba da prihvate lokalni saobraćaj sa prostora Velikog rita i Klise i koje će se na planiranim raskrsnicama duž Temerinskog puta uključiti na Temerinski put.

Planiraju se tri pune raskrsnice, i to postojeća kružna raskrsnica na ulaznom pravcu, kao i dve krstaste raskrsnice na ulicama Savskoj i Dečanskoj.

U Planu se ostavlja mogućnost izgradnje stanica za snabdevanje gorivom i na zapadnoj strani Temerinskog puta, koje bi opsluživale ulazni saobraćaj u grad.

Celokupnim prostorom dominira Temerinski put koji predstavlja jedan od ulaznih pravaca u grad. Ovaj ulazni pravac karakteriše veoma intenzivan kolski saobraćaj i značajan broj korisnika postojećih poslovnih sadržaja. Potez Temerinskog puta u svom neposrednom okruženju ima dva naselja sa dominantnim porodičnim stanovanjem: Mali Beograd - Veliki Rit i Klisu.

Prostor se po planiranim namenama, ali i po karakteru i stepenu realizacije, može podeliti na dve prostorne celine, jednu istočno, a drugu zapadno od Temerinskog puta. Prostor zapadno od Temerinskog puta skoro je u celosti realizovan. U zoni istočno od Temerinskog puta planirani su, i u velikoj meri realizovani, objekti i kompleksi poslovne namene spratnosti od P do P+2(3). Na ovom potezu postoje i prostori koji nisu privedeni nameni, trenutno zapušteni ili obrasli zelenilom.

Kao specifičan prostor u obuhvatu Plana izdvaja se blok u severoistočnoj zoni obuhvata. Ovaj prostor je potpuno neizgrađen, obrastao je u zelenilo i delimično je napadnut divljim deponijama.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.