Zrenjanin - Društvo - B92 Lokal

Šta predviđa novi plan za održivi razvoj Carske bare?

Prostorni plan područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode Carska bara izložen je na rani javni uvid do 7. spetembra, a dostupan je na zvaničnom portalu Zrenjanina, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine i u zgradi Skupštine grada Zrenjanina

Izvor: eKapija Zrenjanin
Podeli
Foto: TinnitusDoll/Shutterstock
Foto: TinnitusDoll/Shutterstock

Područje obuhvaćeno Prostornim planom SRP Carska bara obuhvata područje srednjeg Banata, neposredno uz levu obalu reke Tise, na području katastarskih opština Belo Blato, Knićanin, Lukino Selo, Perlez i Stajićevo, piše eKapija.

Površina područja obuhvaćenog okvirnom granicom obuhvata Prostornog plana iznosi oko 254,29 km2.

U okviru obuhvata prostornog plana nalaze se spomenici kulture i kulturna dobra kao i značajna arheološka nalazišta iz perioda praistorije, neolita, bronze u Lukinom Selu, Stajićevu, Belom Blatu, Perlezu i Knićaninu. Prostor obiluje bogatstvom ribljih vrsta (ukupno 24 riblje vrste), a značajno je pomenuti i površine pod ribnjacima kojima gazduje ribarsko gazdinsko Ečka.

Takođe, na prostoru postoji i mogućnost za rekreaciju, a prostor predstavlja i posebnu pogodnost za razvoj više oblika eko turizma.

Rezervat prirode Carska bara" povezan je na istoku putem Beograd-Zrenjanin-Kikinda kao najdužom saobraćanicom Banata, a na jugu putem Zrenjanin-Titel-NoviSad. Relativna blizina i dobra saobraćajna povezanost zaštićenog područja sa većim gradovima Zrenjaninom, Novim Sadom i Beogradom omogućava dobar i brz pristup posetilaca.

Vodni saobraćaj na prostoru obuhvaćenim Prostornim planom zastupljen je preko međunarodnog plovnog puta reke Tise. Nemotorni saobraćaj u obuhvatu Plana je značajno zastupljen kroz definisanu međunarodnu biciklističku stazu ciklo koridor 11 uz reku Tisu, nacionalnu biciklističku stazu uz kanal Begej i međunaseljske komunikacije.

Vizija i dugoročni cilj razvoja područja Prostornog plana je uspostavljanje dugoročnog sistema održivog razvoja područja zaštićenog prirodnog dobra Specijalnog rezervata prirode Carska Bara, kao prepoznatljivog područja. Ciljevi izrade Prostornog plana po oblastima su:

- Zaštita prirodnih dobara koja obuhvata očuvanje i unapređenje osnovnih prirodnih vrednosti, sagledavanje stanja prirodnih vrednosti, uz vrednovanje flore i faune, identifikacija i vrednovanje ugrožavajućih faktora i njihovo ublažavanje i vraćanje prostornog rasporeda i veličine raznih tipova ekosistema

- Zaštita predela koja je predviđena planom predstavlja stvaranje uslova za integrativno uređenje i održivo korišćenje prostora koji ima pre svega prirodnia zatim kulturni, turistički, rekreativni i poljoprivredni značaj, kako bi se očuvale i unapredile predeone vrednosti.

- Zaštitu nepokretnih kulturnih dobara čini valorizacija, zaštita i prezentacija kulturnih dobara, a predviđena je i zaštita nepokretnih kulturnih dobara u skladu sa prostorom u kom se nalaze.

Jedan od ciljeva je i uspostavljanje i očuvanje ravnoteže između prostornog razvoja zaštićenog područja i mreže naselja i javnih službi.

Razvoj infrastrukturnih sistema podrazumeva dalji razvoj saobraćaja, kao i uređenje, zaštitu i korišćenje integralnih vodoprivrednih sistema i uslađivanje za zaštitom životne sredine.

Na prostoru granice obuhvata Prostornog plana dat je predlog granice područja posebne namene. Područje posebne namene bi obuhvatalo zaštićeno područje SRP Carsku baru (prostorne celine Mužljanski rit i Carsku baru). Ostali prostor u obuhvatu Plana predstavlja zonu uticaja na posebnu namenu. U sledećoj fazi izrade ovog Prostornog plana - Nacrtu, biće utvrđena konačna granica obuhvata Prostornog plana, kao i granica područja posebne namene.

Predložene su i dve prostorne celine koje čine Mužljanski rit (površine 21,45 ha) i Carska bara čija površina iznosi 25,81 ha.

Šumsko zemljište obuhvata površinu od 388,16 ha (1,52 %) i predstavlja površine pod šumama najviše duž toka reke Tise, Begeja kao i na ostalim površinama u obuhvatu Prostornog plana. Postojeće šumsko zemljište se zadržava i u planskom periodu.

Vodno zemljište se takođe zadržava u postojećim okvirima na površini od 5671,75 ha (22,30%). Njega čine: deo reke Dunava, Tise i Begeja, ribnjak, bare, močvare i primarni kanali.

Građevinsko zemljište u obuhvatu Prostornog plana iznosi 1215,55 ha (4,79%). Građevinska područja u naseljima i građevinsko zemljište van građevinskog područja naselja će se preispitati u fazi Nacrta Plana i definisaće se smernice za usklađivanje prostornog plana Grada Zrenjanina. Kako je navedeno, prostorni plan će sadržati pravila uređenja i pravila građenja sa jasno definisanim lokacijama.

-Planiranje, korišćenje, uređenje i zaštita prostora u obuhvatu Prostornog plana zasnivaće se na principima zaštite životne sredine i održivog korišćenja područja, zaštite prirodnih resursa i dobara, biodiverziteta čitavog područja, zaštite zdravlja ljudi – navodi se u dokumentu.

Nosilac izrade Prostornog plana je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine Novi Sad, a obrađivač je Javno preduzeće za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje Zavod za urbanizam Vojvodine Novi Sad.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.