Sportska zanimanja: Šta radi novinar, menadžer, trener?

Ministarstvo omladine i sporta, na osnovu Zakona o sportu, donelo je pravilnik o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, objavio je Službeni glasnik.

SNIzvor: B92, Tanjug
Podeli
Photo by Carl Recine/Pool via Getty Images
Photo by Carl Recine/Pool via Getty Images

Kako se navodi, ovim pravilnikom utvrđuju se nomenklatura sportskih zanimanja i zvanja, tipični poslovi za utvrđena sportska zanimanja i zvanja i uslovi u pogledu obrazovanja, odnosno stručne osposobljenosti za sticanje zvanja od strane sportskih stručnjaka.

Sportski stručnjaci su lica koja imaju odgovarajuće više ili visoko obrazovanje u oblasti sporta, odnosno fizičke kulture ili su osposobljena za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu, ako zakonom nije drukčije određeno.

Strani sportski stručnjaci, odnosno lica sa stranim državljanstvom koji imaju odgovarajuće obrazovanje ili stručnu osposobljenost u oblasti sporta, u skladu sa zakonom države čiji su državljani, smatraju se sportskim strucnjacima u smislu Zakona i ovog pravilnika, i razvrstavaju se za vreme obavljanja stručnog rada u oblasti sporta u Srbiji u sportska zanimanja i zvanja shodnom primenom odredbi ovog pravilnika.

Strucno-vaspitni rad sa decom u sportu mogu obavljati, u okviru sportskih zanimanja koja obuhvataju takvu vrstu rada (treneri u sportu, instruktori u sportu, organizator rekreacije u sportu), samo sportski strucnjaci koji imaju odgovarajuce više ili visoko obrazovanje u oblasti fizickog vaspitanja i sporta.

Stručni rad u sportu mogu obavljati sportski stručnjaci koji ispunjavaju uslove predviđene Zakonom i ovim pravilnikom i poseduju dozvolu za rad predviđenu sportskim pravilima nadležnog nacionalnog sportskog saveza ili pravilima nadležnog medunarodnog sportskog saveza, u skladu sa Zakonom.

Ovim pravilnikom definisana su sportska zanimanja, kojih ima 20, a to su trener u sportu, instruktor u sportu, organizator rekreacije u sportu, sportski menadžer, organizator sportskog poslovanja, sportski posrednik; sudija u sportu, sportski vodič, sportski spasilac, sportski dokumentalista, sportski statisticar, sportski novinar, sportski reporter, savetnik u sportu, sportski propagandista, sportski lekar, sportski fizioterapeut, sportski maser, sportski psiholog i sportski nutricionista.

Trener u sportu učestvuju u demonstriranju sportskih veština, programiranju, planiranju i realizaciji stručno-vaspitnog i stručno-pedagoškog rada u određenoj sportskoj grani, za sportiste svih uzrasta.

Sportski novinar se bave pisanjem informativnih i analitičkih članaka, kao i drugim novinarskim poslovima u sredstvima javnog informisanja za oblast sporta.

Kako je navedeno, za sticanje zvanja sportski novinar neophodni su sledeći uslovi: završen program odgovarajuceg stručnog osposobljavanja III nivoa, završene najmanje osnovne strukovne studije, odnosno osnovne studije za stičanje višeg obrazovanja i završen odgovarajući program stručnog osposobljavanja II nivoa i završene najmanje osnovne strukovne studije, odnosno osnovne studije za stičanje višeg obrazovanja iz oblasti sportskog novinarstva.

Sportski reporter je zanimanje osobe koja se bave izveštavanjem sa sportskih priredaba na radiju, televiziji i drugim medijima, dok je savetnik u sportu lice koja se bavi u sportu poslovima višeg stručno-savetodavnog i tehnološkog karaktera.

Sportski propagandista bavi se poslovima kreiranja, planiranja i organizovanja propagandnih kampanja i akcija, odnosima sa javnošću i kontaktima sa sredstvima javnog informisanja u sportu.

Tako je menadžer u sportu zanimanje lica koja se bave poslovima rukovođenja, upravljanja, organizovanja, koordinisanja, planiranja i kontrole rada i funkcionisanja organizacija u oblasti sporta i fizičkih lica zaposlenih, angažovanih ili učlanjenih u organizaciju u oblasti sporta.

Sportski dokumentalista bavi se poslovima kreiranja, planiranja i organizovanja stručnog informisanja, dokumentovanja stručne literature, dokumentovanja statističkih pokazatelja o razvoju fizicke kulture ili sporta, izdavackoj delatnosti, pripremanja i uredivanja sekundarnih informacionih izvora u sportu, prikupljanja sportskih podataka i njihovog analiziranja i interpretiranja, interpretacije statistickih pokazatelja sportskih postignuća, dok je sportski statističar osoba koja se bavi kreiranjem i sprovođenjem prikupljanja sportskih podataka i njihovom analizom i interpretiranjem.