Električni automobili u Srbiji: Egzotika ili realna alternativa benzincima i dizelašima?

U 2021. godini prodato je 113 električnih vozila od čega je 71 putničko, a 41 lako komercijalno. U odnosu na 2020. kada je prodato 30 putničkih električnih vozila, porast je očigledan.