Novi sistem merenja prosečne brzine na auto-putevima

Saobraćajna policija počela je sa primenom unapređenog sistema za merenje prosečne brzine na auto-putevima.