Problem pijanih vozača

Problem koji nije lako rešiti...