Automatsko spajanje vagona

Ručno spajanje vagona koje je trajalo po nekoliko sati ubuduće će biti modernizovano i za taj posao, koji su radili ljudi ručno, trebaće svega nekoliko minuta.