Građani ne razumeju oznake roka trajanja hrane

Nedavno istraživanje o uzrocima i količinama bačene hrane u Evripskoj Uniji pokazalo je da veliki deo građana ne razume oznake roka trajanja što je jedan od glavnih razloga bacanja ogromnih količina namirnica.

Evropska komisija će do kraja 2022. predložiti novi sistem označavanja rokova trajanja hrane koji će morati da primeni i Srbija.