Alimentacije – jedan od najvećih problema razvedenih samohranih roditelja

Jedan od najvećih problema razvedenih samohranih roditelja je nevoljnost drugog roditelja da finansijski učestvuje u odgajanju deteta. Broj krivičnih prijava za nedavanje alimentacije konstano raste.