Otac tvrdi da mu je dete žrtva međunarodne otmice; Ministar: Dete je u Srbiji