Tužilaštvo donosi nove mere za roditelje deteta krivog za vršnjačko nasilje

Da li su roditelji deteta koje je krivo za vršnjačko nasilje krivi za njegovo zanemarivanje, jedna je od tema o kojima se pričalo u emisiji "Jutro", a odgovore na ova pitanja nam je dao advokat Rade Knežević.