Akušersko nasilje: Ko će mu stati na put?

Koliko je akušersko nasilje prisutno u Srbiji? Šta sve pod isto spada? Tri advokatice uradile su istraživanje čiji rezultati pokazuju da je u Srbiji prisutno 16 vrsta nasilja u ginekološko-akušerskim ustanovama.