0

Razlike ne postoje samo kod ljudi: Ženke žive duže od mužjaka u proseku

Naučnici otkrivaju da i druge ženke sisara imaju duži životni vek od mužjaka, i da je to trend koji nije karakterističan samo ljudskoj populaciji.

Nauka

Ljubimac

Tabu